wypełnij formularz
    odezwiemy się do ciebie

    Grupa iCEA sp. z o.o., ul. Polska 114, 60-401 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000889440, NIP 7792524862, wysokość kapitału zakładowego 5000,00 złotych.