Brief dla agencji marketingowej – jak wygląda? Jak go napisać?

Brief dla agencji marketingowej – jak wygląda? Jak go napisać?

Bezpłatna konsultacja

Czym jest brief dla agencji?

Brief dla agencji marketingowej to podstawowy dokument, który powinno przygotować się już na samym początku współpracy. Przygotowanie briefu leży po stronie klienta, jednak doświadczone agencje często wspierają swoich partnerów w tym zakresie. Ostatecznie to od sposobu wypełnienia briefu może zależeć skuteczność danej kampanii marketingowej oraz jakość współpracy.

We współpracy z agencją marketingową brief pełni kluczową rolę zwłaszcza na początku współpracy. To w nim powinny zostać zawarte informacje o firmie, jej obecnej sytuacji, a także o dotychczasowych działaniach marketingowych i wizerunkowych. Dokument ten staje się punktem wyjścia, od którego zaczyna się strategiczne planowanie kampanii marketingowych oraz pozostałych działań, które mają doprowadzić do założonego przez klienta celu.

W briefie znajdują się takie informacje jak:

 • historia firmy i charakter prowadzonej działalności;
 • aktualna sytuacja (np. pozycja rynkowa oraz rodzaje prowadzonych kanałów komunikacji);
 • informacje o dotychczasowych działaniach marketingowych firmy;
 • planowany budżet marketingowy;
 • cele biznesowe;
 • oczekiwania wobec agencji.

W jakim celu przygotowuje się brief?

Brief dla agencji reklamowej to dokument, który od samego początku wyznacza kierunek współpracy na linii: klient – agencja reklamowa. Od jakości i dokładności wypełnienia briefu mogą zależeć tempo pracy nad kampanią oraz jej skuteczność. Z jednej strony klient od razu przedstawia swoje cele biznesowe, budżet i założenia, a z drugiej strony przedstawiciele agencji mają czarno na białym to, czego oczekuje klient, jakie są jego cele i ile chce przeznaczyć na działania marketingowe, reklamowe lub wizerunkowe. Pozwala to na ponowną weryfikację potencjalnej współpracy i ewentualną rewizję założeń i oczekiwań klienta, a także działań, które są do wykonania po stronie agencji.

Dzięki briefowi agencja reklamowa jest w stanie lepiej poznać swojego klienta, a także zrozumieć charakter jego działalności. Jest to niezbędne do przygotowania skutecznej i szytej na miarę strategii marketingowej w okresie krótkoterminowym oraz długofalowym. Brief agencji reklamowej przygotuje ją na określony rodzaj współpracy oraz sprawi, że obie strony zaoszczędzą sporo czasu na wzajemnym poznawaniu się. Zdecydowanie jest to dokument, który znacznie ułatwia i przyspiesza pracę oraz od samego początku określa jej ramy.

Czy warto przygotować brief dla agencji PR?

Agencje marketingowe to nie jedyne podmioty, które już na samym początku współpracy mogą wymagać przygotowania profesjonalnego briefu. Dobrym zwyczajem jest brief dla agencji PR. Znacznie ułatwia to pracę specjalistom od wizerunku, a także pomaga w przygotowaniu skutecznej kampanii wizerunkowej.

Wycena usług na podstawie briefu

Dobrze przygotowany brief dla agencji reklamowej to także dokument, który pomaga w przygotowaniu pierwszej wyceny świadczonych usług. Przy bardzo szczegółowym briefie istnieje spore prawdopodobieństwo, że już na tym etapie zostanie przedstawiona konkretna wycena dotycząca współpracy agencji marketingowej z klientem. Pomocne będą w tym informacje o celach biznesowych klienta, planowanym budżecie przeznaczonym na kampanię, czasie trwania kampanii oraz dodatkowe szczegóły współpracy. Sprawdzoną metodą jest nawiązanie kontaktu z kilkoma wybranymi agencjami oraz przesłanie im briefu. W odpowiedzi klient powinien otrzymać wstępny zarys współpracy oraz wycenę, na podstawie których może podjąć decyzję o wyborze konkretnego partnera biznesowego.

Klarowna i efektywna współpraca

Brief dla agencji reklamowej to dokument, który determinuje zakres współpracy oraz wytycza jej kierunek na przyszłość. Dotyczy to obu stron. Już na tym etapie można wyeliminować ewentualne niejasności oraz ustalić styl pracy oraz rodzaj komunikacji między stronami. Agencja otrzymuje klarownie przedstawione cele biznesowe klienta, a klient otrzymuje proponowany zakres działań, które mają doprowadzić do realizacji celu. To sprawia, że już od początku współpracy powinna ona układać się bardzo przejrzyście i być efektywna.

Często ustalenia pomiędzy klientem i agencją mają formę ustną i wówczas trudno je odtworzyć lub coś może jednej ze stron umknąć. Brief to przykład dokumentu papierowego lub elektronicznego, który jest trwałym zapisem. Dzięki temu minimalizuje się ryzyko ewentualnych nieporozumień. Jeżeli przykładowy brief dla agencji reklamowej zawiera takie szczegółowe dane jak słowa kluczowe, to automatycznie copywriterzy oraz graficy mogą posiłkować się takim briefem bez konieczności każdorazowego kontaktu z projekt managerem. Usprawnia to wiele procesów obsługi agencyjnej oraz zwiększa komfort współpracy po stronie klienta.

Zabezpieczenie dla klienta agencji marketingowej

Nie każdy klient zdaje sobie z tego sprawę, ale brief to także pewnego rodzaju zabezpieczenie dla klienta. Przede wszystkim papierowe lub elektroniczne dokumenty są trwałe w przeciwieństwie do ludzkiej pamięci, która bywa ulotna. Jeżeli w trakcie współpracy klient poczuje się rozczarowany lub będzie miał uwagi co do jakości i zakresu świadczonych przez agencję usług, to zawsze może powrócić do briefu i powołać się na jego treść. Pod tym kątem jest to zabezpieczenie dla klienta w sytuacjach, gdy termin działań marketingowych nie jest dotrzymywany lub gdy agencja nie wykonuje swojej pracy zgodnie z ustaleniami z briefu.

Warto spojrzeć w ten sposób na brief dla agencji reklamowej. Przykład jakichkolwiek naruszeń może być od razu weryfikowany z dokumentacją projektową, od której rozpoczęła się współpraca.

Skąd wziąć wzór briefu?

Nie każdy z klientów musi mieć odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie w tematyce briefów agencyjnych. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ przedsiębiorcy skupiają się przede wszystkim na swoich kompetencjach, a nie zawsze mają ludzi oddelegowanych do działań marketingowych. Wówczas wzór briefu dla agencji reklamowej można pozyskać ze stron internetowych. Wiele agencji udostępnia takie wzory potencjalnym klientom, aby ułatwić sobie kontakt z nimi w przyszłości oraz usprawnić swoje firmowe procesy.

Alternatywnym rozwiązaniem jest bezpośredni kontakt z wybranymi agencjami, które znajdują się w spektrum zainteresowań klienta. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności z przygotowaniem briefu warto skontaktować się z przedstawicielami wybranej agencji. Posłużą oni swoim doświadczeniem i wiedzą, dzięki czemu klient będzie w stanie przygotować dobrej jakości brief.

Co powinno znaleźć się w dobrze przygotowanym briefie?

Jest zestaw określonych zasad oraz wytycznych w zakresie tego, co powinno znaleźć się w przykładowym briefie dla agencji reklamowej. W tej części artykułu skupimy się na tym, co w briefie po prostu być musi. Sprawdźcie sami.

Informacje o firmie

Dokument powinien zawierać szczegółowe informacje o firmie, w tym jej krótką historię i opis aktualnej sytuacji rynkowej. Ponadto klient musi wskazać na zakres i specyfikę prowadzonej przez siebie działalności oraz informacje o kluczowych usługach i produktach, które firma oferuje swoim klientom.

Cele biznesowe

Klient w briefie powinien przedstawić swoje cele biznesowe. Jeżeli jest ich kilka, to warto ułożyć je od najważniejszego do tego, który zajmuje najniższe miejsce w hierarchii. Takie określenie celów biznesowych pomoże przedstawicielom agencji ułożyć odpowiednią strategię działania i przedstawić propozycję ścieżki lub kilku ścieżek marketingowych, które doprowadzą do realizacji celów biznesowych klienta. Przykładowymi celami mogą być:

 • wzrost sprzedaży danej usługi lub produktu;
 • wzrost udziału w rynku;
 • rozbudowanie bazy i pozyskanie danych kontaktowych do klientów;
 • szybka sprzedaż danego produktu;
 • wzrost świadomości marki w gronie odbiorców.

Wyróżniki konkurencyjne

W briefie dla agencji reklamowej warto uwzględnić także główne wyróżniki marki na tle konkurencji. Przewaga lub przewagi konkurencyjne to coś, co powinno stanowić jeden z priorytetów komunikacyjnych w trakcie dobrej kampanii marketingowej. Jeżeli firma w czymś zdecydowanie przewyższa konkurencję, to warto się tym chwalić.

Ponadto warto w dokumencie uwzględnić także informacje o bezpośredniej i pośredniej konkurencji rynkowej. Pozwoli to przedstawicielom agencji na zrobienie dokładnego researchu i weryfikacji sposobu komunikacji wskazanych brandów. Może to być bardzo przydatne w ustalaniu finalnej strategii działania dla wybranej firmy.

Informacje o dotychczasowych działaniach marketingowych

Agencja reklamowa powinna otrzymać informacje o dotychczas prowadzonych przez firmę działaniach marketingowych. Dotyczy to zarówno kampanii, które zostały już zakończone oraz działań, które są w trakcie. Przekaz marki powinien być przede wszystkim spójny, dlatego tak ważne jest pozyskanie informacji o dotychczasowej komunikacji.

Budżet i czas trwania kampanii

Już na tym etapie warto wskazać na budżet marketingowy, który ma zostać przeznaczony na współpracę z agencją marketingową lub na daną kampanię. Jeżeli klient wciąż się waha nad budżetem, to z powodzeniem może podać widełki. W trakcie współpracy może dojść do sytuacji, w której obie strony dojdą wspólnie do porozumienia w zakresie modyfikacji wysokości budżetu marketingowego. Wiele zależy od skuteczności kampanii oraz ewolucji celów biznesowych klienta w jej trakcie.

Oczekiwania klienta

Klienci mogą mieć różne oczekiwania co do współpracy z agencją marketingową. Różnić się mogą także ich potrzeby. Warto umieścić te informacje w briefie, aby obie strony dobrze zrozumiały potencjalny zakres usługi oraz podjęły finalną decyzję o współpracy. Jeżeli w zespole klienta znajdują się osoby odpowiedzialne za marketing – warto to uwzględnić. Klient może potrzebować częściowego oddelegowania działań marketingowej lub kompleksowej obsługi.

Przygotuj brief i zwiększ szansę na sukces kampanii

Przygotowanie briefu dla agencji nie tylko usprawnia pracę, ale także zwiększa szansę na stworzenie kampanii, która zakończy się sukcesem. Realizacja celów biznesowych klienta powinna być stawiana na pierwszym miejscu. Będzie to możliwe po dobrej analizie konkurencji, a także sytuacji rynkowej i marketingowej danej firmy. Informacje zawarte w briefie pomogą przygotować agencji ofertę szytą na miarę i sprawią, że klientowi dużo łatwiej będzie podjąć decyzję o finalnej współpracy.

W trakcie przygotowywania briefu warto uwzględnić nasze wskazówki lub skontaktować się z wybraną agencją marketingową.

ZOBACZ RÓWNIEŻ
WYBRANE WPISY BLOGOWE

  Zastanawiasz się
  dlaczego Twoja strona
  NIE SPRZEDAJE?
  Umów się na bezpłatną konsultację SEO i dowiedz się, jak możemy poprawić Twoje wyniki sprzedażowe.
  Firma SXO
  Firma SXO
  OCEŃ TXT

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

  Darmowa konsultacja

   Zastanawiasz się
   dlaczego Twoja strona
   NIE SPRZEDAJE?
   Umów się na bezpłatną konsultację SEO i dowiedz się, jak możemy poprawić Twoje wyniki sprzedażowe.
   Rozpocznij chat
   Zamów rozmowę

    Chcesz poznać
    ofertę?
    Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku minut! Jesteśmy dostępni w dni robocze w godzinach 9-15.
    Niestety aktualnie nasz konsultant nie jest dostępny. Skontaktujemy się z Tobą w godzinach otwarcia biura.
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ICEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu nawiązania kontaktu. Więcej w Polityce prywatności.